Webinar over Safety Awareness

Op 27 oktober 2016 organiseerde het Programma Zelfregulering Gezond en Veilig werken samen met de BFBN een webinar over de ‘Safety Awareness’ gedachte en de uitkomsten van het pilotproject van de BFBN. De webinar is hier terug te zien. 

(NB. Door een kleine technische storing valt het beeld aan het eind v.d. webinar even weg; de audio loopt door tot het einde.)
De BFBN wil alle medewerkers in betonfabrieken stimuleren elke dag bewust veilig en gezond te werken. Om de branche daarbij te helpen heeft BFBN een totaalconcept ontwikkeld dat is gericht op het overbrengen, implementeren en verankeren van de ‘Safety Awareness’ gedachte, waarbij gezond en veilig werken de norm is.

Safety Awareness

De BFBN heeft de sector kennis laten maken met de ‘Safety Awareness’ gedachte. Dit is de kern van het project ‘Voortdurend Veilig‘ dat afgelopen jaar is uitgevoerd. Hierdoor hebben de 22 deelnemende bedrijven beter begrip gekregen van de consequenties van de risico’s die ze nemen. Eerst werd draagvlak en veiligheidsbewustzijn gecreëerd bij het management van de deelnemende bedrijven. Vervolgens zijn er workshops georganiseerd met als thema ‘Leren om alle ongelukken te vermijden’. Op de workshops volgde een observatietraining die helpt risicovolle situaties in de fabrieken te herkennen en medewerkers hierop aan te spreken. De waarnemingen uit de observaties worden in de vorm van een Risk Rate vastgelegd in een veiligheidsmonitor. Dit speciaal ontwikkelde instrument geeft bedrijven inzicht in het veiligheidsniveau van hun organisatie. Daarnaast kan de Risk Rate ook in een benchmark binnen de sector vergeleken worden met het gemiddelde van andere bedrijven.

Buddynetwerk

De bedrijven die deelnemen aan de pilot hebben tijdens het project een netwerk gevormd om de observatierondes bij elkaar uit te voeren en met elkaar ervaringen uit te wisselen: het buddynetwerk. De bedrijven zijn positief en leren zo van elkaars maatregelen op het gebied van arbeidsveiligheid en bedenken oplossingen waaraan voorheen niet werd gedacht. Meer informatie over Voortdurend Veilig vind je hier.

De volgende productsectoren vallen onder de BFBN

AB-FAB
AGRAB
BB&S
BEST
VPB