Nieuwe cao

Er is een nieuw cao-resultaat voor de medewerkers in de betonproductenindustrie. Dit zijn de werkgeversorganisatie BFBN en de vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie overeengekomen. De nieuwe cao heeft een looptijd van 28 maanden, van 1 april 2017 tot en met 31 juli 2019.

Kijk ook bij menu: bfbn/kerntaken/sociale-aangelegenheden/cao-betonproductenindustrie/

 

‘Van ontzien naar preventie, dat is ons oogmerk’, stelt Alfons van Woensel, woordvoerder namens werkgevers. ‘Medewerkers krijgen de mogelijkheid om op elke leeftijd te gaan investeren in hun eigen vitaliteit, mobiliteit en motivatie. De werkgever stimuleert en faciliteert.’

Ook Ali Gündüz van FNV Procesindustrie is tevreden over het resultaat: ‘De werknemers krijgen een mooie loonsverhoging. En er zijn goede afspraken gemaakt om de medewerkers in deze branche vitaal en inzetbaar te houden.’

‘Dat vergt omdenken’, vindt John Kapteijn van De Unie. ‘En daar moet je op jonge leeftijd al mee beginnen. Het cao-resultaat doet recht aan deze insteek.’

De cao geldt voor ruim 5.500 medewerkers werkzaam bij ruim 100 betonfabrieken. Deze fabrieken maken betonelementen, bijvoorbeeld casco’s voor woningen, straatstenen, dakpannen, rioolbuizen, brugliggers of heipalen.

Loonstijging
Er is een totale loonsverhoging overeengekomen van 4%. Per 1 januari 2018 stijgen de lonen met 2% en op 1 januari 2019 worden de salarisschalen nogmaals met 2% verhoogd.

Flexibiliteit vergroten
Er wordt een spaarmodel ingevoerd van maximaal 80 uur op jaarbasis, waarmee de flexibiliteit van de inzet van vaste medewerkers wordt vergroot. De specifieke invulling van deze regeling kan op ondernemingsniveau met de ondernemingsraad worden afgesproken.

Vitaal en inzetbaar blijven
Oudere medewerkers, die maximaal 72 maanden voor hun AOW-leeftijd zitten, kunnen vier dagen per week gaan werken. Dat is onderdeel van de cao-afspraken over duurzame inzetbaarheid. Dit wordt mogelijk gemaakt door gebruik te maken van een persoonlijk budget en met het “kopen” van extra vrije dagen. Dit stelt werknemers die steeds langer door moeten werken, in staat om vitaal en gemotiveerd de eindstreep te halen.

Reiskosten
Een belangrijk punt was verder de reiskostenvergoeding. ‘We hebben de regeling verbeterd’, aldus Ali Gündüz. ‘Per gereden kilometer wordt straks standaard 10 cent vergoed, tot een maximum van 30 kilometer enkele reis. Dit geldt voor de heen- én terugreis, dus maximaal 60 kilometer per dag.’

‘Daar konden we ons goed in vinden’, vult Van Woensel aan. ‘Als de arbeidsmarkt gaat aantrekken, dient de betonproductenindustrie een aantrekkelijke werkgever te blijven.’ De vakbonden leggen dit akkoord nu voor aan hun leden.