3D betonprinten

3D betonprinten scheelt tot 50% in de bouwkosten

Heijmans en CyBe Construction hebben twee bekistingen geprint met een 3D-betonprinter. Het is voor het eerst in Nederland dat constructie-elementen op deze manier zijn gemaakt. Met de test onderzoeken de bedrijven mogelijke toepassing in de bouw. Het geprinte betonelement is neergezet voor het hoofdkantoor van Heijmans in Rosmalen. 3D-betonprinten zou voor een forse besparing kunnen leiden, vooral wanneer het gaat om ingewikkelde vormen. 

“Hoewel de techniek nog testwerk en verfijning vereist, biedt 3D-betonprinten bovenal de nodige kansen”, zegt Jurre van der Ven van Heijmans. “We streven naar het printen van een dubbel gekromde betonnen bekisting die we vullen met gewapend beton en gaan toepassen bij een brug of viaduct. Want als een element sterk genoeg is voor zo’n zware constructie, zal die ook doorontwikkeld kunnen worden voor toepassing in de woningbouw. De testen die we nu hebben uitgevoerd zijn geslaagd.”

“Uit de test op het eerste constructie-element is gebleken dat de karakteristieke waarde van het beton dat we hebben geprint (CyBe Mortar) groter is dan eerder berekend. Hier zijn wij zeer tevreden mee”, zegt Berry Hendriks van CyBe Construction. “Door dergelijk praktisch onderzoek en testen zien wij dat de technologie steeds breder toepasbaar wordt. Bovenal merken wij dat hierdoor de voordelen van 3D-betonprinten beter zichtbaar worden. Uiteindelijk helpt dit ons om de sector te faciliteren met deze technologie zodat zij sneller, goedkoper en met hogere kwaliteit kunnen bouwen.”

Waarom bekistingen printen?

Klanten vragen steeds vaker om complexere ontwerpen en vormen bij woonhuizen en kunstwerken zoals viaducten. Dit vraagt het nodige van de uitvoering en het ontwerp. In het traditionele proces kunnen deze complexe vormen gerealiseerd worden, echter kost dit veel ontwerptijd en manuren voor de uitvoering. Door het 3D-betonprinten van een bekisting of zelfs de gehele constructie kunnen in potentie vrije, organische vormen met gelijke kwaliteit, maar tegen lagere kosten (tot wel 50%) worden gemaakt. Heijmans en CyBe verwachten medio 2017 een geprinte bekistingselement in te zetten bij een project.

Bron: www.heijmans.nl/nl/nieuws/test-met-3d-geprinte-betonnen-bekisting-geslaagd/

Duurzaam bouwen betekent bouwen met beton. Beton past perfect in de circulaire economie, heeft een extreem lange levensduur, is veilig en het draagt bij aan een comfortabel en energiezuinig gebruik. De grote vormvrijheid van beton biedt mogelijkheden om zowel standaard als meer bijzondere bouwwerken te maken en om materiaalarmer te bouwen. Beton is bovendien samengesteld uit natuurlijke grondstoffen, die altijd op korte afstand én ruim voorradig zijn én gerecycled kunnen worden.

Verder lezen over circulair bouwen met beton kan hier.

In onderstaande filmpjes leggen we uit waarom beton duurzaam is.

De BFBN beschikt over een grote database aan fotomateriaal. De foto’s zijn rechtenvrij te gebruiken. De foto’s en andere downloads, zoals naslagwerken, boeken en filmpjes vindt u op www.betonplaza.nl.

Er is een nieuw cao-resultaat voor de medewerkers in de betonproductenindustrie. Dit zijn de werkgeversorganisatie BFBN en de vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie overeengekomen. De nieuwe cao heeft een looptijd van 28 maanden, van 1 april 2017 tot en met 31 juli 2019.

Kijk ook bij menu: bfbn/kerntaken/sociale-aangelegenheden/cao-betonproductenindustrie/

 

‘Van ontzien naar preventie, dat is ons oogmerk’, stelt Alfons van Woensel, woordvoerder namens werkgevers. ‘Medewerkers krijgen de mogelijkheid om op elke leeftijd te gaan investeren in hun eigen vitaliteit, mobiliteit en motivatie. De werkgever stimuleert en faciliteert.’

Ook Ali Gündüz van FNV Procesindustrie is tevreden over het resultaat: ‘De werknemers krijgen een mooie loonsverhoging. En er zijn goede afspraken gemaakt om de medewerkers in deze branche vitaal en inzetbaar te houden.’

‘Dat vergt omdenken’, vindt John Kapteijn van De Unie. ‘En daar moet je op jonge leeftijd al mee beginnen. Het cao-resultaat doet recht aan deze insteek.’

De cao geldt voor ruim 5.500 medewerkers werkzaam bij ruim 100 betonfabrieken. Deze fabrieken maken betonelementen, bijvoorbeeld casco’s voor woningen, straatstenen, dakpannen, rioolbuizen, brugliggers of heipalen.

Loonstijging
Er is een totale loonsverhoging overeengekomen van 4%. Per 1 januari 2018 stijgen de lonen met 2% en op 1 januari 2019 worden de salarisschalen nogmaals met 2% verhoogd.

Flexibiliteit vergroten
Er wordt een spaarmodel ingevoerd van maximaal 80 uur op jaarbasis, waarmee de flexibiliteit van de inzet van vaste medewerkers wordt vergroot. De specifieke invulling van deze regeling kan op ondernemingsniveau met de ondernemingsraad worden afgesproken.

Vitaal en inzetbaar blijven
Oudere medewerkers, die maximaal 72 maanden voor hun AOW-leeftijd zitten, kunnen vier dagen per week gaan werken. Dat is onderdeel van de cao-afspraken over duurzame inzetbaarheid. Dit wordt mogelijk gemaakt door gebruik te maken van een persoonlijk budget en met het “kopen” van extra vrije dagen. Dit stelt werknemers die steeds langer door moeten werken, in staat om vitaal en gemotiveerd de eindstreep te halen.

Reiskosten
Een belangrijk punt was verder de reiskostenvergoeding. ‘We hebben de regeling verbeterd’, aldus Ali Gündüz. ‘Per gereden kilometer wordt straks standaard 10 cent vergoed, tot een maximum van 30 kilometer enkele reis. Dit geldt voor de heen- én terugreis, dus maximaal 60 kilometer per dag.’

‘Daar konden we ons goed in vinden’, vult Van Woensel aan. ‘Als de arbeidsmarkt gaat aantrekken, dient de betonproductenindustrie een aantrekkelijke werkgever te blijven.’ De vakbonden leggen dit akkoord nu voor aan hun leden.

 

 

 

(meer…)