Lobby/Belangenbehartiging

Collectieve belangenbehartiging

Als belangenbehartiger is de BFBN actief op de gebieden die het individuele bedrijfsbelang te boven gaan en daarom vragen om een gemeenschappelijke benadering.

Voorbeelden hiervan zijn: CAO-afspraken, arbeidsomstandigheden, grondstoffenvoorziening, opleidingen en regelgeving. De BFBN volgt ontwikkelingen op politiek en maatschappelijk vlak en komt in actie daar waar de belangen van zijn leden bedreigd worden of versterkt kunnen worden.

De collectieve belangenbehartiging betreft:
Sociale aangelegenheden;
Bouwmarkt (marktontwikkeling, wet- en regelgeving, ICT, KAM, technisch onderzoek);
Opleidingen;
Imagoverbetering.

Individuele belangenbehartiging

Leden van de BFBN kunnen gebruikmaken van de deskundigheid van ‘Bureau Woerden’. Voor vragen op bijvoorbeeld het gebied van arbeidsomstandigheden en milieuzaken, juridische aangelegenheden, sociale verzekeringen, VUT en arbeidsvoorwaarden, is de BFBN vraagbaak.

Daarnaast zorgt de BFBN via haar nieuwsbrief, mailings en themadagen ervoor dat de leden optimaal geïnformeerd zijn over actuele en belangrijke onderwerpen.

De volgende productsectoren vallen onder de BFBN

AB-FAB
AGRAB
BB&S
BEST
VPB