Promotie

Promotie betonproducten en -producenten

De BFBN hecht waarde aan een goed promotioneel beleid van de (toepassing voor) prefab betonproducten en producenten. Zorg en aandacht voor diverse communicatie-uitingen moeten leiden tot verbetering van het branche-imago. Voor leden betekent dit een versterking van hun identiteit.
Diverse middelen worden voor deze communicatie ingezet, zoals verschillende websites, social media, het B:ton magazine (plus bijbehorende website) en artikelen en interviews in andere bouwbladen. Ook organiseren we bijeenkomsten, zoals themadagen, waarbij kennisoverdracht centraal staat. Leden houden we op de hoogte van de laatste actualiteiten middels het intranet, brieven, flyers en de Actueel. Dit ledenmagazine verschijnt zesmaal per jaar.

B:ton magazine

Projecten, producten, innovaties en techniek komen in de B:ton aan de orde. We bedienen een brede doelgroep: van opdrachtgevers en overheden tot aannemers en architecten. Ook het onderwijs, toekomstige beslissers en ‘toepassers’ van prefab beton willen we graag op weg helpen met achtergrondinformatie en innovaties. De B:ton heeft een eigen website, www.bton.nl. Deze website is onderdeel van een platform, met daarin verschillende aansprekende titels van Acquire Media. Het B:ton magazine verschijnt tweemaal per jaar in een reguliere editie. In december verschijnt de Innovatiecatalogus, een samenwerking tussen B:ton en Stedebouw en Architectuur.

Innocat2016

btonvoorkant

De volgende productsectoren vallen onder de BFBN

AB-FAB
AGRAB
BB&S
BEST
VPB