Sociale aangelegenheden

Sociale aangelegenheden

De BFBN verzamelt voor haar leden kennis en kunde op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Hierbij gaat het met name om de collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO), VUT-regeling en bedrijfstakpensioenregeling. Ook wordt aandacht gegeven aan arbeidsomstandigheden.

BFBN leden kunnen bij ons terecht voor met vragen over:
Cao voor de Betonproductenindustrie
– Algemeen verbindend verklaren
– Reïntegratie/verzuimbeleid
– Arbeidsmarktbeleid
– Verlofregelingen

Maar ook met vragen over de VUT-regeling of pensioenregeling kunnen leden bij ons terecht, evenals arbeidsomstandigheden, duurzame inzetbaarheid en overige sociale thema’s. Adviseur Sociale Aangelegenheden, Annemiek Houtman, beantwoordt vragen van onze leden. Ze is te bereiken via tel. 0348 484 484.

De volgende productsectoren vallen onder de BFBN

AB-FAB
AGRAB
BB&S
BEST
VPB