Brandwerendheid kanaalplaatvloeren

Brandwerendheid kanaalplaatvloeren

Voor bestaande bouwwerken met vloeren van kanaalplaten zijn geen aanvullende maatregelen nodig.

In 2009 en 2011 heeft de BFBN u, op basis van de kennis van toen, geïnformeerd over de aanbevolen aanvullende maatregelen voor het toepassen van kanaalplaatvloeren in verband met brandwerendheid. Deze aanbevelingen hadden vooral betrekking op beperking van de toplaag van de kanaalplaat. Op basis van de kennis van nu en het breed gedragen positieve oordeel van deskundigen, publiceren wij nu een geactualiseerde aanbeveling voor nieuwbouw waarin de beperking van de toplaag is genuanceerd. De eerdere aanbevelingen komen hiermee te vervallen.

Voor bestaande bouwwerken met vloeren van kanaalplaten zijn geen aanvullende maatregelen nodig gebleken. Naar inschatting van het ERB (Expertisecentrum Regelgeving Bouw) consortium zijn deze voldoende veilig binnen het kader van de vigerende publiekrechtelijke regelgeving en de ruimte die geboden wordt door het toepassen van risico-analytische beschouwingen.

Download de BFBN Aanbeveling 2015

De volgende productsectoren vallen onder de BFBN

AB-FAB
AGRAB
BB&S
BEST
VPB