Minder positieve nieuwbouwprognose van Buildsight

Minder positieve nieuwbouwprognose van Buildsight

Hoewel de verwachtingen voor de Nederlandse economie bescheiden positief blijven, heeft Buildsight haar nieuwbouwprognoses neerwaarts bij moeten stellen. Er zijn te weinig bouwvergunningen aangevraagd en verleend om de eerdere verwachtingen te kunnen realiseren.

In het eerste kwartaal van dit jaar is de Nederlandse economie stevig gegroeid (met een half procent ten opzichte van een kwartaal eerder), meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vorige maand. De bouwsector leverde daaraan een belangrijke bijdrage. Van alle sectoren groeide de bouw het hardst (5,8 procent ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar). De bouw profiteert van de grote vraag naar nieuwbouwwoningen. De investeringen in woningen zijn in dezelfde periode ook flink gestegen (namelijk met 17,5 procent). De stijgende woningprijzen en huren – én vooral de lage rente – maken deze investeringen aantrekkelijk voor consumenten en voor beleggers. Deze situatie lijkt nog even te kunnen duren en daarom ziet Michel van Eekert van Buildsight een zonnige toekomst voor de woningbouw in Nederland. “Maar wel minder zonnig dan we eerder dachten. De verdere groei van de woningbouw verloopt stroef en dat komt tot uiting in een daling van het aantal nieuw te bouwen woningen waarvoor een vergunning is geregistreerd.” Dat aantal lag in de eerste drie maanden van dit jaar ruim een derde lager dan in dezelfde periode vorig jaar. “Het wringt aan alle kanten in de woningbouw”, merkt Van Eekert. “Niet alleen loopt de ontwikkeling van bouwlocaties vertraging op, ook de bouwtoelevering heeft moeite om de groei bij te benen.” Het gevolg daarvan is dat levertijden oplopen. Bovendien is er een tekort aan bouwvakkers. Naar verwachting zal de vergunningverlening in de loop van dit jaar weer aantrekken, waardoor groei van de woningbouwproductie de komende jaren mogelijk blijft en kan stijgen tot bijna 66.000 woningen in 2018. Dat is nog altijd bijna 20 procent meer dan in 2015.

Utiliteitsbouw

Terwijl de woningbouw vertraagd doorgroeit, lijkt de groei in de utiliteitsbouw maar moeilijk op gang te komen. Bij de huidige economische groei zou je een duidelijker herstel van de utiliteitsbouw verwachten. Door het nog altijd lage niveau van de investeringen komt het daar echter niet van, volgens Buildsight. In de budget- ofwel non-profitsectordalen de investeringen in gebouwen. De rest van het bedrijfsleven steekt vooral meer geld in vervoersmiddelen, apparatuur en machines in plaats van in nieuwe gebouwen. In de agrarische sector dalen de investeringen zelfs door de slechte marktomstandigheden. Gemeenten zijn door de blijvend hoge leegstand bovendien terughoudend met het toestaan van nieuwbouw. Alleen de nieuwbouw van logistiekvastgoed zit volgens Buildsight al in de lift.

casco

De volgende productsectoren vallen onder de BFBN

AB-FAB
AGRAB
BB&S
BEST
VPB