Project Voortdurend Veilig

Voortdurend Veilig

In 2015 en 2016 heeft de BFBN een project uitgevoerd dat was gericht op het verbeteren van de veiligheidscultuur in bedrijven door het verhogen van het veiligheidbewustzijn van de medewerkers, het project Voortdurend Veilig.

Voortdurend aandacht voor veiligheid

In deze film vertellen deelnemers aan het project over de ervaringen die ze hebben opgedaan. Ze leggen de nadruk op voortdurende aandacht voor veiligheid zodat de medewerkers aan het einde van hun dienst weer veilig en gezond naar huis kunnen gaan. Dat gebeurt door het uitvoeren van observatierondes samen met collega’s van andere bedrijven. De waarnemingen van deze observatierondes worden in de Monitor gebracht. Dit instrument geeft de bedrijven een duidelijk inzicht van waar ze staan op het gebied van veiligheid.

voortdurendveilig-projectfilm

Voor dit project zijn nog twee video’s gemaakt. Een film over de Monitor, een handig programma waarmee de bedrijven het veiligheidsniveau van hun eigen bedrijf kunnen vergelijken met het gemiddelde van andere bedrijven. Het bedrijf kan de ontwikkeling van het veiligheidsniveau in de tijd volgen en zien op welke onderdelen vooruitgang wordt gemaakt of waar nog verbeteringen mogelijk zijn.

De tweede film gaat over de observatierondes die gelopen worden in de bedrijven. Het is een geheugensteuntje voor de Safety Awareness Workshops.