Project Voortdurend Veilig in de media

Niet concurreren op arbeidsveiligheid

De betonproductenindustrie zet vol in op arbeidsveiligheid. De laatste jaren zijn door de branche allerlei initiatieven ontplooid om veiligheidsbewustzijn tussen de oren te krijgen. En niet zonder succes: het aantal ongevallen in de industrie is met 40 procent gedaald. Momenteel draait het project Voortdurend Veilig. Vernieuwend aan dit project is dat betonfabrieken de deuren openzetten voor veiligheidsfunctionarissen van concurrerende bedrijven. Want collega’s van buiten het bedrijf kijken met een frisse blik naar veiligheidsrisico’s. Daardoor wordt nog meer winst behaald op het gebied van veiligheid.

Het was een behoorlijke hobbel om te nemen. In een markt waar prijzen onder druk staan is het niet logisch om de concurrent binnen te laten in het bedrijf. Bedrijven in de betonproductenindustrie hebben echter te kennen gegeven niet te willen concurreren op arbeidsveiligheid.

In de bedrijven worden observatieronden uitgevoerd om onveilig gedrag in het bedrijf te herkennen en medewerkers daarop aan te spreken. Bij deze observatierondes zijn mensen van een andere betonfabrieken aanwezig, de zogenaamde buddy’s. Daarmee is altijd sprake van kennisuitwisseling op het gebied van arbeidsveiligheid. Het toelaten van medewerkers van andere BFBN-lidbedrijven biedt andere inzichten in de genomen risico’s. Hiermee wordt het veiligheidsbewustzijn bij de bedrijven versterkt. De buddy’s zitten in een buddypool. Ook na de officiële duur van het project (voorzien eind juni 2016) zullen via deze pool buddy’s worden uitgewisseld.

Naast observatierondes door externen, is ook een benchmark gemaakt van de veiligheidssituatie. Via deze zogenaamde risk rate kunnen de bedrijven zien hoe het staat met de veiligheid in de branche in het algemeen, maar, belangrijker, ook kunnen de veiligheidscijfers van eigen productielocaties worden vergeleken met het gemiddelde van alle deelnemende bedrijven.

Op de kaart

De BFBN, Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland, zet arbeidsveiligheid telkens op een nieuwe manier op de kaart. Zo zijn er jaarlijks themadagen over het onderwerp. Via een postercampagne is in de fabrieken aandacht gevraagd voor verschillende arbeidsveiligheidthema’s. Ook hebben verbetercoaches – deskundigen op het gebied van arbeidsveiligheid – een groot aantal betonfabrieken bezocht en hebben ze aanbevelingen gedaan voor het verbeteren van de veiligheid. Zo zorgen brancheorganisatie en bedrijven ervoor dat de sector veilig is en blijft!

Artikel verschenen in de Bouw en Aanbesteding, maart 2016

Bekijk hier de projectfilm Voortdurend Veilig.

 

De volgende productsectoren vallen onder de BFBN

AB-FAB
AGRAB
BB&S
BEST
VPB