Betonhuis

De BFBN gaat door als werkgeversvereniging
Met ingang van 1 januari 2022 gaat de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN) door als werkgeversvereniging.Op 1 december 2021 heeft een overgrote meerderheid van de leden van de BFBN unaniem ingestemd met de nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijk reglement. Deze ontwikkeling biedt een laagdrempelige mogelijkheid voor betonproductenbedrijven, die nog niet zijn aangesloten bij een sector van Betonhuis, om lid te worden van de BFBN. Op basis van dit lidmaatschap kunnen zij mede invloed uitoefenen op afspraken die in het kader van de CAO voor de betonproductenindustrie worden gemaakt. Het komende jaar zal de werving van nieuwe leden alle aandacht krijgen.Meer informatie: Annemiek Houtman, secretaris BFBN.

Betonhuis en BFBN
BFBN is begin 2018 met VOBN en Cement&BetonCentrum samengegaan in Betonhuis. Dat is de belangenbehartiger van de cement- en betonindustrie. Ruim 200 beton(mortel)fabrieken zijn aangesloten bij Betonhuis. Ruim 6.000 personen zijn werkzaam in deze branche. Wilt u lid worden van een van de sectoren van Betonhuis, kijk dan op www.betonhuis.nl onder sectoren.

Deze website
Deze website blijft voorlopig nog actief voor enkele betonproducten-gerelateerde zaken zoals cao en pensioen.
Leden van de voormalige BFBN-sectoren kunnen vooralsnog inloggen op de ledenpagina.
Neem voor BFBN-zaken contact op met Annemiek Houtman, secretaris BFBN, telefoon 0348484400.

Betonplaza is gestopt
De BFBN beschikt over een grote database met beeldmateriaal. Deze is beschikbaar via Betonplaza.nl. De foto’s zijn rechtenvrij te gebruiken. Omdat de BFBN deel uitmaakt van het Betonhuis en dus https://betonhuis.nl zal het beeldmateriaal aldaar te vinden zijn. Betonplaza zal per 1 februari niet meer online zijn.