Lid worden

U kunt lid worden van de BFBN voor een vast bedrag van 50 euro per werknemer in dienst per jaar, met een minimumcontributie van € 250 per bedrijf per jaar. De voorwaarden voor het lidmaatschap worden omschreven in de statuten van onze vereniging en zijn op onderdelen nader uitgewerkt in het Huishoudelijk Reglement.

Wenst u van gedachten te wisselen over een lidmaatschap, neemt u dan contact op met Annemiek Houtman, secretaris van de BFBN. Een aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap kunt u aanvragen bij ons secretariaat, telefonisch op onze algemene nummer +31 348 484 400 of per mail: Linda.Jongeneel@betonhuis.nl