Pensioen

Verplichtstelling pensioenregeling

Werknemers in de betonproductenindustrie vallen onder (de verplichtstelling van) de pensioen- regeling bij de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonproductenindustrie (Bpf Beton), tenzij werkgevers hier gedeeltelijk of volledig van zijn gedispenseerd. De pensioenregeling die gedispenseerde werkgevers aanbieden aan hun werknemers dient dan wel gelijkwaardig te zijn aan de regeling bij Bpf Beton.

Nieuwe pensioencontract

Met ingang van uiterlijk 1 januari 2027 moet de transitie bij Bpf Beton zijn afgerond van een middelloonpensioen naar een beschikbare premieregeling, met een vlakke premie. Naar verwachting opteren cao-partijen voor het nieuwe solidaire pensioencontract, met behoud van collectiviteit op onderdelen. Met het oog op deze transitie, als ook de toegenomen regeldruk voor kleine pensioenfondsen, heeft het Algemeen Bestuur van de BFBN een pensioenvisie ontwikkeld, voor de korte en de langere termijn.

Pensioenwebinar

Op dinsdag 28 mei 2024, van 12.00 tot 13.00 uur vindt een webinar plaats over het nieuwe pensioencontract.

Aanmelden
Meld u aan via de link:

https://betonhuis.webinargeek.com/pensioenwebinar-betonproductenindustrie


Verhinderd?
Bent u verhinderd op dit tijdstip, maar toch geïnteresseerd? Het webinar kan worden teruggekeken.
Stuur een mailtje naar pensioencontract@betonhuis.nl
Dan ontvangt u van ons een terugkijk-link.