Pensioen

Verplichtstelling pensioenregeling

Werknemers in de betonproductenindustrie vallen onder (de verplichtstelling van) de pensioen- regeling bij de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonproductenindustrie (Bpf Beton), tenzij werkgevers hier gedeeltelijk of volledig van zijn gedispenseerd. De pensioenregeling die gedispenseerde werkgevers aanbieden aan hun werknemers dient dan wel gelijkwaardig te zijn aan de regeling bij Bpf Beton.

Nieuwe pensioencontract

Met ingang van uiterlijk 1 januari 2027 moet de transitie bij Bpf Beton zijn afgerond van een middelloonpensioen naar een beschikbare premieregeling, met een vlakke premie. Naar verwachting opteren cao-partijen voor het nieuwe solidaire pensioencontract, met behoud van collectiviteit op onderdelen. Met het oog op deze transitie, als ook de toegenomen regeldruk voor kleine pensioen- fondsen, heeft het Algemeen Bestuur van de BFBN een pensioenvisie ontwikkeld, voor de korte en de langere termijn.

Vacatures pensioenbestuur

Namens werkgevers zitten er drie vertegenwoordigers in het bestuur van Bpf Beton. Halverwege 2022 komt er een werkgeverszetel voor een algemeen bestuurder vacant en in 2023 de werkgeverszetel voor een bestuurder met het statuur van een voorzitter. Deze dient qua expertise te voldoen aan het hoogste geschiktheidsniveau dat DNB voor een pensioenbestuurder hanteert, inclusief aantoonbare kennis van vermogensbeheer. Dit maakt dat er tijdig op een waardig opvolger voorgesorteerd dient te worden. Bij het uitblijven van kandidaten uit eigen gelederen gaat de BFBN in de loop van 2022 een externe werving opstarten, onder begeleiding van een sollicitatiecommissie.