Over BFBN

De werkgeversvereniging BFBN behartigt de belangen van ruim honderd werkgevers in de betonproductenindustrie. De BFBN staat dagelijks leden te woord met vragen over wetgeving, cao-zaken, pensioen, arbeidsrecht en andere sociale aangelegenheden.

Als lid van de BFBN krijgt u gratis advies bij CAO en HR vragen en ondersteuning bij alle personeelsvraagstukken waar u als werkgever tegen aan loopt. De CAO voor de betonproductenindustrie wordt algemeen verbindend verklaard en daarmee vallen in totaal circa 5.700 medewerkers onder de CAO. Van dit aantal werkt een ruime meerderheid (70%) bij lidbedrijven van de BFBN.

Belangenbehartiging

De BFBN neemt stelling als de collectieve belangen van werkgevers in de betonproductenindustrie in het geding zijn. Ook springt de BFBN in de bres als er nieuwe wet- en regelgeving in de maak is of wordt gewijzigd in het nadeel van werkgevers. Deze invloed oefent de BFBN rechtstreeks uit, of via haar lidmaatschappen van de Algemene Werkgeversvereniging VNO-NCW (AWVN) en via de Europese koepelorganisatie (BIBM).

Beleidsvorming

De BFBN kent een Algemeen Bestuur, dat zich laat adviseren door de Adviescommissie Sociale Aangelegenheden. Het Algemeen Bestuur stelt ook het mandaat vast, voor de onderhandelingscommissie die namens werkgevers de cao-onderhandelingen met de vakorganisaties voert. Als Lid van de BFBN kunt u actief in deze commissies participeren en invloed uitoefenen op het arbeidsvoorwaardenbeleid in de betonproductenindustrie.

Kennisdeling

De BFBN vindt het belangrijk om haar leden van goede en betrouwbare kennis te voorzien. Belangrijke informatie, zoals CAO-informatie, ontvangen de directies van onze lidbedrijven per mail. Specifieke vakinhoudelijke kennis ontvangen onze leden via de mailgroep Sociale Zaken. Voor deze mailgroep kunnen directieleden en HR medewerkers zich aanmelden. Begin januari verschijnt er een nieuwsbrief, wat er in het nieuwe jaar gaat wijzigen aan wet- en regelgeving op sociaal terrein.

Netwerkvorming

U kunt binnen uw bedrijf tegen vraagstukken aanlopen waar andere werkgevers al vaker mee te maken hebben gehad. De BFBN biedt haar leden diverse mogelijkheden om te netwerken, bij de algemene ledenvergaderingen, tijdens bedrijfsbezoeken en bij thema- of netwerkbijeenkomsten. Dit stelt onze leden in staat om inspiratie op te doen en onderling ervaringen te delen.

Europese Zaken

De BIBM is de Europese koepelorganisatie voor de nationale brancheverenigingen voor producenten van betonproducten. Deelname aan deze organisatie in 2022 blijft een verantwoordelijkheid van de BFBN, die dit doet namens vijf prefab sectoren. Een belangrijk punt op de agenda van de BIBM is duurzaamheid en daarbij wordt gekeken naar cement, alternatieve en al het andere waarmee de CO2 -impact kan worden gereduceerd. Ook het normalisatiewerk maakt deel uit van de Europese agenda. Gesproken wordt met de Europese Commissie om duidelijk te krijgen waaraan productnormen moeten voldoen, opdat zij worden gepubliceerd in het OJEU (het Europese staatsblad). Vastgesteld moet worden aan welke prestaties bouwproducten dienen te voldoen, om een CE-markering en prestatieverklaring op deze producten aan te mogen brengen.

Sinds 2022 is de Europese koepelorganisatie BIBM lid geworden van de Global Cement en Concrete Association (GCCA). Dit is een wereldwijd cement en beton platform dat door de cementindustrie wordt gerund. Deze internationale koepelorganisatie wil tegenwicht bieden aan de houtlobby. Daarnaast is er overleg met ERMCO over samenwerking op meerdere thema’s.

In september 2023 werd het internationale BIBM Congres in Amsterdam gehouden.