CAO 2021 – 2022

In december 2021 werd een nieuwe CAO voor de betonproductenindustrie afgesloten, met een looptijd van 15 maanden, tot en met 31 december 2022. Per 1 januari 2022 is een structurele loonsverhoging toegekend van 3%. Met dit percentage stijgen niet alleen de salarisschalen in de CAO, maar ook de in de onderneming gehanteerde bedrijfssalarisschalen dan wel het feitelijk maandsalaris / periode-salaris.