Cao-jaar 2023: centen en procenten

Op 6 december 2022 werd een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de medewerkers in de betonproductenindustrie. Dit akkoord geldt voor ruim 5.000 medewerkers, werkzaam bij ruim 100 betonfabrieken. Deze fabrieken maken betonproducten, waaronder casco elementen voor de bouw, straatstenen, dakpannen, rioolbuizen, brugliggers en heipalen.

Download: Cao Betonproductenindustrie 2023 versie 13-3-2023

Looptijd
Deze cao kent een looptijd van 12 maanden, van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

Loon
De salarisschalen, en de in de onderneming vastgestelde bedrijfssalarisschalen, als ook het feitelijk maandsalaris / periodesalaris zijn als volgt verhoogd:
– 3% per 1 januari 2023
– nominaal € 130 per maand (bruto) met ingang van 1 januari 2023 bij een voltijd dienstverband
Van de structurele loonsverhoging profiteren alle werknemers in de betonproductenindustrie. Van de nominale loonsverhoging profiteren werknemers die lager in de salarisschalen zitten het meest.

3-daagse werkweek
De werknemer die geboren is voor 1 januari 1963 en tenminste 10 jaar werkzaam is in de betonproductenindustrie in een fysiek zware productiefunctie, heeft de keuze om 36 maanden of 24 maanden voor zijn individuele AOW-gerechtigde leeftijd drie dagen per week te gaan werken.

Reiskosten
De reiskostenvergoeding is met ingang van 1 januari 2023 verhoogd van € 0,15 naar € 0,21 per kilometer over maximaal 30 kilometer enkele reis per dag.

Mens en Werk
In werkgroepverband gaan cao-partijen de volgende onderwerpen nader uitwerken: werktijden / dienstroosters, opleidingen en flexibilisering van arbeidsvoorwaarden / keuzevrijheid werknemers.