Verlenging reparatie 3e WW-jaar

Sinds 1 januari 2016 is de duur van de WW- en de WGA-uitkering verkort. In de cao voor de betonproductenindustrie zijn afspraken gemaakt door werkgevers en bonden om dit te repareren. Dit wordt de reparatie van het 3 e WW-jaar genoemd. De verzamel cao, waarin deze reparatie werd geregeld, is eind maart 2022 verlengd.

Dankzij deze verlenging blijven werknemers in de betonproductenindustrie in aanmerking komen voor een Private Aanvulling WW (PAWW).