Wilt u meer weten over het nieuwe pensioencontract?

Geef u op voor één van de regionale voorlichtingsbijeenkomsten die in de maand april door cao-partijen worden georganiseerd.
Tijdens deze bijeenkomsten lichten wij u voor over de aanpassing van de pensioenregeling voor de betonproductenindustrie aan de nieuwe pensioenwet. Deze voorlichting gaat vooraf aan de nog te organiseren formele ledenraadpleging.

Wat kunt u van deze bijeenkomst verwachten?
Wij vertellen u wat er gaat veranderen met de komst van de Wet toekomst pensioenen.
Cao-partijen willen de nieuwe pensioenregeling in de betonproductenindustrie zoveel als mogelijk laten lijken op de huidige regeling, met behoud van solidariteit. Maar niet alles blijft hetzelfde.
De verschillen nemen wij met u door en wij beantwoorden uw vragen.

    Geef hieronder aan op welke avond u wenst deel te nemen: